Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 1217 96,36%
Code 304 - Niezmodyfikowany 1 0,08%
Code 404 - Nie znaleziono 45 3,56%