Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 2578 95,30%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 10 0,37%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 8 0,30%
Code 304 - Niezmodyfikowany 21 0,78%
Code 400 - Błędne żądanie 1 0,04%
Code 404 - Nie znaleziono 87 3,22%