Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 5018 97,65%
Code 304 - Niezmodyfikowany 9 0,18%
Code 400 - Błędne żądanie 3 0,06%
Code 404 - Nie znaleziono 109 2,12%