Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 5055 96,95%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 11 0,21%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 8 0,15%
Code 304 - Niezmodyfikowany 4 0,08%
Code 400 - Błędne żądanie 3 0,06%
Code 404 - Nie znaleziono 133 2,55%