Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 3003 93,09%
Code 206 - Częściowa zawartość 5 0,15%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1 0,03%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 1 0,03%
Code 304 - Niezmodyfikowany 3 0,09%
Code 400 - Błędne żądanie 2 0,06%
Code 404 - Nie znaleziono 211 6,54%