Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 12339 96,53%
Code 206 - Częściowa zawartość 10 0,08%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 80 0,63%
Code 304 - Niezmodyfikowany 23 0,18%
Code 400 - Błędne żądanie 5 0,04%
Code 404 - Nie znaleziono 326 2,55%