Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 495 97,06%
Code 304 - Niezmodyfikowany 1 0,20%
Code 400 - Błędne żądanie 1 0,20%
Code 404 - Nie znaleziono 13 2,55%