Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 338 91,60%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 18 4,88%
Code 304 - Niezmodyfikowany 3 0,81%
Code 400 - Błędne żądanie 2 0,54%
Code 404 - Nie znaleziono 8 2,17%