Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 174 93,05%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 12 6,42%
Code 404 - Nie znaleziono 1 0,53%