Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 46147 92,80%
Code 206 - Częściowa zawartość 23 0,05%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1684 3,39%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 17 0,03%
Code 304 - Niezmodyfikowany 610 1,23%
Code 403 - Zakazane 2 0,00%
Code 404 - Nie znaleziono 1247 2,51%