Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 4012 95,12%
Code 206 - Częściowa zawartość 13 0,31%
Code 304 - Niezmodyfikowany 23 0,55%
Code 400 - Błędne żądanie 2 0,05%
Code 403 - Zakazane 2 0,05%
Code 404 - Nie znaleziono 166 3,94%