Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 2592 93,54%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 113 4,08%
Code 304 - Niezmodyfikowany 1 0,04%
Code 404 - Nie znaleziono 65 2,35%