Wywołania     Zasoby CPU   Transfer   URL---------------- ---------------- ------------------- --------------------

1195   17,05%  0,000   9,55 Mb  3,45% /img/img.php
1140   16,27%  0,026  32,79 Mb 11,86% /pdf.php
617    8,81%  0,001   6,81 Mb  2,46% /zamowienia-publiczne/przetargi/
597    8,52%  0,001   5,99 Mb  2,17% /zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe/
326    4,65%  0,001   4,67 Mb  1,69% /
246    3,51%  0,000   2,53 Mb  0,91% /dane-adresowe/
178    2,54%  0,000 1009,15 Kb  0,36% /robots.txt
133    1,90%  0,000   1,28 Mb  0,46% /finanse-i-mienie-muzeum-kresow/sprawozdanie-finansowe-za-2021-r/
97     1,38%  0,000  928,74 Kb  0,33% /podstawa-prawna/sposob-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/
97     1,38%  0,000   1,32 Mb  0,48% /podstawa-prawna/statut/
94     1,34%  0,000 1003,19 Kb  0,35% /zamowienia-publiczne/przetargi/ogloszenie-z-dn-14032023-r-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-pn-budowa-budynku-magazynowego-dla-muzeum-kresow-w-lubaczowie-etap-vi/nowa-strona-66/
91     1,30%  0,000  961,39 Kb  0,34% /zamowienia-publiczne/przetargi/ogloszenie-z-dn-14032023-r-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-pn-budowa-budynku-magazynowego-dla-muzeum-kresow-w-lubaczowie-etap-vi/
87     1,24%  0,000  888,46 Kb  0,31% /finanse-i-mienie-muzeum-kresow/sprawozdanie-finansowe-muzeum-kresow-w-lubaczowie-za-2022-r/
79     1,13%  0,000  715,60 Kb  0,25% /ogloszenia/
71     1,01%  0,000  777,40 Kb  0,27% /rodo/klauzula-informacyjna/
66     0,94%  0,000  712,08 Kb  0,25% /rodo/polityka-prywatnosci/
62     0,88%  0,000  622,84 Kb  0,22% /zamowienia-publiczne/
56     0,80%  0,000  796,90 Kb  0,28% /deklaracja-dostepnosci/
52     0,74%  0,000  466,38 Kb  0,16% /podstawa-prawna/regulamin/
52     0,74%  0,000  488,28 Kb  0,17% /podstawa-prawna/schemat-organizacyjny/
44     0,63%  0,000  446,23 Kb  0,16% /zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe/archiwum-2022/
42     0,60%  0,000  380,22 Kb  0,13% /podstawa-prawna/prowadzenie-rejestrow-ewidencji-i-archiwow-oraz-sposobow-i-zasad-udostepniania/
41     0,59%  0,000  361,84 Kb  0,13% /zamowienia-publiczne/archiwalne/
41     0,59%  0,000  404,22 Kb  0,14% /zamowienia-publiczne/przetargi/ogloszenie-z-dn-14032023-r-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-pn-budowa-budynku-magazynowego-dla-muzeum-kresow-w-lubaczowie-etap-vi/nowa-strona-71/
39     0,56%  0,000  338,17 Kb  0,12% /archiwum/
37     0,53%  0,000  322,86 Kb  0,11% /finanse-i-mienie-muzeum-kresow/
37     0,53%  0,000  316,54 Kb  0,11% /podstawa-prawna/
35     0,50%  0,000  406,81 Kb  0,14% /rodo/
34     0,49%  0,000  354,94 Kb  0,13% /zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe/archiwum-2022/ogloszenie-z-dn-8072022-r-na-wykonanie-prac-remontowo-konserwatorskich-przy-zespole-nagrobkow-w-zespole-cerkiewnym-w-radruzu-znak-sprawy-af2652022/informacja-z-otwarcia-ofert-na-wykonanie-prac-remontowo-konserwatorskich-przy-zespole-nagrobkow-w-zespole-cerkiewnym-w-radruzu-znak-sprawy-af2652022/
33     0,47%  0,000  365,90 Kb  0,13% /zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe/archiwum-2022/ogloszenie-z-dn-22062022-r-na-przeprowadzenie-badan-nieinwazyjnych-wzgorza-zamkowego-na-terenie-zespolu-zamkowo-parkowego-przy-muzeum-kresow-w-lubaczowie-etap-ii-znak-sprawy-af2632022/informacja-z-otwarcia-ofert-na-przeprowadzenie-badan-nieinwazyjnych-wzgorza-zamkowego-na-terenie-zespolu-zamkowo-parkowego-przy-muzeum-kresow-w-lubaczowie-etap-ii-znak-sprawy-af2632022-znak-sprawy-af2632022/
33     0,47%  0,000  348,89 Kb  0,12% /zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe/archiwum-2022/ogloszenie-z-dn-25042022-r-na-wykonywanie-uslugi-cyklicznego-koszenia-trawy-na-terenach-zielonych-zespolu-zamkowo-parkowego-przy-muzeum-kresow-w-lubaczowie-znak-sprawy-af2612022/
32     0,46%  0,000  332,60 Kb  0,12% /zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe/archiwum-2022/ogloszenie-z-dn-5052022-r-na-przeprowadzenie-badan-nieinwazyjnych-wzgorza-zamkowego-na-terenie-zespolu-zamkowo-parkowego-przy-muzeum-kresow-w-lubaczowie-znak-sprawy-af2622022/
32     0,46%  0,000  336,19 Kb  0,12% /zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe/archiwum-2022/ogloszenie-z-dn-5072022-r-na-wykonanie-prac-remontowo-konserwatorskich-przy-budynku-swietlicy-wiejskiej-z-opaki-w-zespole-zamkowo-parkowym-przy-muzeum-kresow-w-lubaczowie-znak-sprawy-af2642022/informacja-z-otwarcia-ofert-na-wykonanie-prac-remontowo-konserwatorskich-przy-budynku-swietlicy-wiejskiej-z-opaki-w-zespole-zamkowo-parkowym-przy-muzeum-kresow-w-lubaczowie-znak-sprawy-af2642022/
31     0,44%  0,000  271,99 Kb  0,10% /instrukcja/
31     0,44%  0,000  313,08 Kb  0,11% /rejestr-zmian/
30     0,43%  0,000  300,85 Kb  0,11% /mapa-strony/
30     0,43%  0,000  332,08 Kb  0,12% /zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe/archiwum-2022/ogloszenie-z-dn-8072022-r-na-wykonanie-prac-remontowo-konserwatorskich-przy-zespole-nagrobkow-w-zespole-cerkiewnym-w-radruzu-znak-sprawy-af2652022/
26     0,37%  0,000   1,98 Mb  0,71% /tpls/Bip/js/out.js
26     0,37%  0,000  279,74 Kb  0,10% /zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe/archiwum-2022/ogloszenie-z-dn-22062022-r-na-przeprowadzenie-badan-nieinwazyjnych-wzgorza-zamkowego-na-terenie-zespolu-zamkowo-parkowego-przy-muzeum-kresow-w-lubaczowie-etap-ii-znak-sprawy-af2632022/
25     0,36%  0,000  242,65 Kb  0,09% /zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe/archiwum-2022/ogloszenie-z-dn-5072022-r-na-wykonanie-prac-remontowo-konserwatorskich-przy-budynku-swietlicy-wiejskiej-z-opaki-w-zespole-zamkowo-parkowym-przy-muzeum-kresow-w-lubaczowie-znak-sprawy-af2642022/
24     0,34%  0,000  235,72 Kb  0,08% /zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe/archiwum-2022/ogloszenie-z-dn-5052022-r-na-przeprowadzenie-badan-nieinwazyjnych-wzgorza-zamkowego-na-terenie-zespolu-zamkowo-parkowego-przy-muzeum-kresow-w-lubaczowie-znak-sprawy-af2622022/informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-w-ramach-zapytania-ofertowego-z-dn-5052022-r-na-przeprowadzenie-badan-nieinwazyjnych-wzgorza-zamkowego-na-terenie-zespolu-zamkowo-parkowego-przy-muzeum-kresow-w-lubaczowie-znak-sprawy-af2622022/
24     0,34%  0,000  248,47 Kb  0,09% /zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe/archiwum-2022/ogloszenie-z-dn-5072022-r-na-wykonanie-prac-remontowo-konserwatorskich-przy-budynku-swietlicy-wiejskiej-z-opaki-w-zespole-zamkowo-parkowym-przy-muzeum-kresow-w-lubaczowie-znak-sprawy-af2642022/informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-w-zapytaniu-ofertowym-z-dn-5072022-r-na-wykonanie-prac-remontowo-konserwatorskich-przy-budynku-swietlicy-wiejskiej-z-opaki-w-zespole-zamkowo-parkowym-przy-muzeum-w-lubaczowie-znak-sprawy-af2642022/
23     0,33%  0,000  236,76 Kb  0,08% /zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe/archiwum-2022/ogloszenie-z-dn-22062022-r-na-przeprowadzenie-badan-nieinwazyjnych-wzgorza-zamkowego-na-terenie-zespolu-zamkowo-parkowego-przy-muzeum-kresow-w-lubaczowie-etap-ii-znak-sprawy-af2632022/informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-w-zapytaniu-ofertowym-z-dn-22062022-r-na-przeprowadzenie-badan-nieinwazyjnych-wzgorza-zamkowego-na-terenie-zespolu-zamkowo-parkowego-przy-muzeum-kresow-w-lubaczowie-etap-ii-znak-sprawy-af2632022/
23     0,33%  0,000  222,10 Kb  0,08% /zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe/archiwum-2022/ogloszenie-z-dn-5052022-r-na-przeprowadzenie-badan-nieinwazyjnych-wzgorza-zamkowego-na-terenie-zespolu-zamkowo-parkowego-przy-muzeum-kresow-w-lubaczowie-znak-sprawy-af2622022/informacja-o-otwarciu-ofert-na-przeprowadzenie-badan-nieinwazyjnych-wzgorza-zamkowego-na-terenie-zespolu-zamkowo-parkowego-przy-muzeum-kresow-w-lubaczowie-znak-sprawy-af2622022/
23     0,33%  0,000  227,22 Kb  0,08% /zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe/archiwum-2022/ogloszenie-z-dn-8072022-r-na-wykonanie-prac-remontowo-konserwatorskich-przy-zespole-nagrobkow-w-zespole-cerkiewnym-w-radruzu-znak-sprawy-af2652022/informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-w-zapytaniu-ofertowym-na-wykonanie-prac-remontowo-konserwatorskich-przy-zespole-nagrobkow-w-zespole-cerkiewnym-w-radruzu-znak-sprawy-af2652022/
22     0,31%  0,000  490,77 Kb  0,17% /img/192/192/3/files/favicon.png
22     0,31%  0,000  135,88 Kb  0,05% /tpls/Bip/img/bip-contrast.svg
20     0,29%  0,000  443,76 Kb  0,16% /tpls/Bip/css/start.css
20     0,29%  0,000  123,07 Kb  0,04% /tpls/Bip/img/bip-color.svg
20     0,29%  0,000  75,62 Kb  0,03% /tpls/Bip/img/xml.svg
20     0,29%  0,000  193,33 Kb  0,07% /zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe/archiwum-2022/ogloszenie-z-dn-25042022-r-na-wykonywanie-uslugi-cyklicznego-koszenia-trawy-na-terenach-zielonych-zespolu-zamkowo-parkowego-przy-muzeum-kresow-w-lubaczowie-znak-sprawy-af2612022/informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-w-ramach-zapytania-ofertowego-z-dn-25042022-r-na-wykonywanie-uslugi-cyklicznego-koszenia-trawy-na-terenach-zielonych-zespolu-zamkowo-parkowego-przy-muzeum-kresow-w-lubaczowie-znak-sprawy-af2612022/
19     0,27%  0,000  241,27 Kb  0,09% /img/128/128/3/files/favicon.png
18     0,26%  0,000  89,64 Kb  0,03% /tpls/Bip/img/xml-contrast.svg
17     0,24%  0,000  553,11 Kb  0,20% /tpls/Bip/css/out.css
15     0,21%  0,000  284,64 Kb  0,10% /img/180/180/3/files/favicon.png
15     0,21%  0,000  89,59 Kb  0,03% /sitemap.xml
15     0,21%  0,000  319,17 Kb  0,11% /tpls/Bip/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2
15     0,21%  0,000  197,42 Kb  0,07% /zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe/archiwum-2022/ogloszenie-z-dn-25042022-r-na-wykonywanie-uslugi-cyklicznego-koszenia-trawy-na-terenach-zielonych-zespolu-zamkowo-parkowego-przy-muzeum-kresow-w-lubaczowie-znak-sprawy-af2612022/ogloszenie-o-otwarciu-ofert-w-ramach-zapytania-ofertowego-z-dn-25042022-r-na-wykonywanie-uslugi-cyklicznego-koszenia-trawy-na-terenach-zielonych-zespolu-zamkowo-parkowego-przy-muzeum-kresow-w-lubaczowie-znak-sprawy-af2612022/
13     0,19%  0,000  319,46 Kb  0,11% /dane-bip-xml.php
13     0,19%  0,000  157,01 Kb  0,06% /zamowienia-publiczne/nowa-strona-33/
10     0,14%  0,000  112,91 Kb  0,04% /img/120/120/3/files/favicon.png
9     0,13%  0,000   2,86 Mb  1,03% /files/download/43/Informacja-o-wyborze-oferty.pdf
9     0,13%  0,000   1,56 Mb  0,56% /files/download/69/Zal.-nr-2-do-zaproszenia-przedmiar-robot.pdf
9     0,13%  0,000  134,08 Kb  0,05% /img/152/152/3/files/favicon.png
9     0,13%  0,000  58,33 Kb  0,02% /img/76/76/3/files/favicon.png
8     0,11%  0,000  27,31 Kb  0,01% /tpls/Bip/images/sort_desc.png
7     0,10%  0,000   1,70 Mb  0,62% /files/download/80/20220719090330337_0001.pdf
6     0,09%  0,000  72,24 Kb  0,03% /./
6     0,09%  0,000  45,30 Kb  0,02% /admin/js/ckeditor/plugins/googlemaps/scripts/cke_gmaps_end.js
6     0,09%  0,000  22,88 Kb  0,01% /miro/download-light/doc.png
6     0,09%  0,000  952,00 Kb  0,34% /tpls/Bip/img/instrukcja_3.png
5     0,07%  0,000  22,16 Kb  0,01% /miro/download-light/docx.png
4     0,06%  0,000  13,93 Kb  0,00% /miro/download-light/pdf.png
4     0,06%  0,000  11,55 Kb  0,00% /tpls/Bip/images/sort_both.png
3     0,04%  0,000   1,21 Mb  0,44% /files/download/110/Informacja_z_otwarcia_ofert_29_03_2023.pdf
3     0,04%  0,000  16,51 Kb  0,01% /miro/download-light/zip.png
3     0,04%  0,000  38,46 Kb  0,01% /zamowienia-publiczne/rozstrzygniecie-przetargow/
2     0,03%  0,000   1,53 Mb  0,55% /files/download/113/Bilans-jednostki.pdf
2     0,03%  0,000  680,09 Kb  0,24% /files/download/30/Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2     0,03%  0,000  659,37 Kb  0,23% /files/download/36/informacja-z-otwarcia-ofert-13052022.pdf
2     0,03%  0,000   1,24 Mb  0,45% /files/download/64/MKL_2022_zaproszenie_do_sklad._ofert-Swietlica-z-Opaki.pdf
2     0,03%  0,000  194,70 Kb  0,07% /files/download/64/Zal.-nr-1-do-zaproszenia-formularz-oferty.doc
2     0,03%  0,000  373,97 Kb  0,13% /files/download/64/Zal.-nr-4-do-zaproszenia-projekt-umowy.doc
2     0,03%  0,000  140,54 Mb 50,83% /files/download/64/Zal.-nr-5-do-zaproszenia-projekt-budowlany.pdf
2     0,03%  0,000   1,47 Mb  0,53% /files/download/67/Zaproszenie-do-skladania-ofert.pdf
2     0,03%  0,000  14,28 Kb  0,01% /sitemap
2     0,03%  0,000  23,85 Kb  0,01% /zamowienia-publiczne/zawiadomienia/
1     0,01%  0,000   7,65 Mb  2,77% /files/download/113/Informacje-dodatkowe.pdf
1     0,01%  0,000  668,65 Kb  0,24% /files/download/113/Rachunek-zyskow-i-strat.pdf
1     0,01%  0,000  553,74 Kb  0,20% /files/download/113/Zestawienie-zmian-w-funduszu.pdf
1     0,01%  0,000  806,85 Kb  0,29% /files/download/29/Bilans-jednostki.pdf
1     0,01%  0,000  690,28 Kb  0,24% /files/download/29/Rachunek-zyskow-i-strat.pdf
1     0,01%  0,000   7,82 Mb  2,83% /files/download/29/informacje-dodatkowe.pdf
1     0,01%  0,000  567,63 Kb  0,20% /files/download/29/zestawienie-zmian-w-funduszu.pdf
1     0,01%  0,000   9,68 Mb  3,50% /files/download/4/Regulamin-organizacyjny-MKL.pdf
1     0,01%  0,000  84,80 Kb  0,03% /files/download/67/Zal.-nr-2-wzor-kosztorysu-ofertowego.doc
1     0,01%  0,000  34,24 Kb  0,01% /files/download/67/Zal.-nr-3-do-zaproszenia-oswiadczenie-dot-wykluczenia-MKwL_2022.docx
1     0,01%  0,000  259,28 Kb  0,09% /files/download/68/20220701083751711_0001.pdf
1     0,01%  0,000  261,10 Kb  0,09% /files/download/75/20220713125834169_0001.pdf
1     0,01%  0,000   2,23 Kb  0,00% /tpls/Bip/images/sort_asc.png