Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 25896 95,15%
Code 206 - Częściowa zawartość 8 0,03%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 2 0,01%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 2 0,01%
Code 304 - Niezmodyfikowany 163 0,60%
Code 400 - Błędne żądanie 2 0,01%
Code 403 - Zakazane 9 0,03%
Code 404 - Nie znaleziono 1133 4,16%