Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 20445 97,75%
Code 206 - Częściowa zawartość 14 0,07%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 6 0,03%
Code 304 - Niezmodyfikowany 89 0,43%
Code 404 - Nie znaleziono 362 1,73%