Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 19402 82,31%
Code 206 - Częściowa zawartość 1 0,00%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 8 0,03%
Code 304 - Niezmodyfikowany 152 0,64%
Code 404 - Nie znaleziono 4009 17,01%