Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 35698 92,16%
Code 206 - Częściowa zawartość 129 0,33%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 1 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 83 0,21%
Code 404 - Nie znaleziono 2824 7,29%