Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 5286 91,61%
Code 206 - Częściowa zawartość 8 0,14%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1 0,02%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 1 0,02%
Code 304 - Niezmodyfikowany 15 0,26%
Code 400 - Błędne żądanie 297 5,15%
Code 404 - Nie znaleziono 162 2,81%