Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 12631 95,41%
Code 206 - Częściowa zawartość 4 0,03%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 3 0,02%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 3 0,02%
Code 304 - Niezmodyfikowany 25 0,19%
Code 400 - Błędne żądanie 485 3,66%
Code 404 - Nie znaleziono 87 0,66%