Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 2473 80,11%
Code 206 - Częściowa zawartość 1 0,03%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 3 0,10%
Code 400 - Błędne żądanie 395 12,80%
Code 404 - Nie znaleziono 215 6,96%