Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 49111 99,12%
Code 206 - Częściowa zawartość 2 0,00%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 3 0,01%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 3 0,01%
Code 304 - Niezmodyfikowany 1 0,00%
Code 400 - Błędne żądanie 288 0,58%
Code 404 - Nie znaleziono 139 0,28%