Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 6299 97,39%
Code 206 - Częściowa zawartość 9 0,14%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 3 0,05%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 6 0,09%
Code 304 - Niezmodyfikowany 1 0,02%
Code 404 - Nie znaleziono 150 2,32%