Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 6484 96,96%
Code 206 - Częściowa zawartość 22 0,33%
Code 304 - Niezmodyfikowany 28 0,42%
Code 404 - Nie znaleziono 153 2,29%