Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 16268 70,31%
Code 206 - Częściowa zawartość 2 0,01%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 4 0,02%
Code 304 - Niezmodyfikowany 84 0,36%
Code 403 - Zakazane 2 0,01%
Code 404 - Nie znaleziono 6777 29,29%