Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 9343 64,91%
Code 206 - Częściowa zawartość 8 0,06%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 4 0,03%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 4 0,03%
Code 304 - Niezmodyfikowany 54 0,38%
Code 404 - Nie znaleziono 4980 34,60%