Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 66976 96,66%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1391 2,01%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 2 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 228 0,33%
Code 403 - Zakazane 1 0,00%
Code 404 - Nie znaleziono 694 1,00%