Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 7017 90,88%
Code 206 - Częściowa zawartość 4 0,05%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 147 1,90%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 3 0,04%
Code 304 - Niezmodyfikowany 141 1,83%
Code 403 - Zakazane 2 0,03%
Code 404 - Nie znaleziono 407 5,27%