Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 10256 95,32%
Code 206 - Częściowa zawartość 7 0,07%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 219 2,04%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 2 0,02%
Code 304 - Niezmodyfikowany 61 0,57%
Code 404 - Nie znaleziono 215 2,00%