Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 5293 97,73%
Code 206 - Częściowa zawartość 2 0,04%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 69 1,27%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 3 0,06%
Code 304 - Niezmodyfikowany 28 0,52%
Code 404 - Nie znaleziono 21 0,39%