Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 3547 95,35%
Code 206 - Częściowa zawartość 1 0,03%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 103 2,77%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 1 0,03%
Code 304 - Niezmodyfikowany 10 0,27%
Code 404 - Nie znaleziono 58 1,56%