Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 10879 95,86%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 181 1,59%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 10 0,09%
Code 304 - Niezmodyfikowany 195 1,72%
Code 403 - Zakazane 8 0,07%
Code 404 - Nie znaleziono 76 0,67%