Raport Dzienny -  marzec 2018

Raport Dzienny - marzec 2018 (ilościowo)
Dzień Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 0,031 460 455 202 62 59 213,89 Kb 9,58 Mb 9,79 Mb
2 0,015 261 250 103 74 76 112,82 Kb 6,40 Mb 6,51 Mb
3 0,071 562 554 347 56 58 208,55 Kb 12,73 Mb 12,94 Mb
4 0,204 1050 1037 522 40 41 424,04 Kb 29,90 Mb 30,31 Mb
5 0,008 191 188 44 24 31 86,16 Kb 4,04 Mb 4,13 Mb
6 0,009 171 165 44 25 21 72,83 Kb 5,79 Mb 5,86 Mb
7 0,009 257 252 39 21 36 116,65 Kb 12,02 Mb 12,13 Mb
8 0,013 352 343 85 33 41 167,54 Kb 12,74 Mb 12,91 Mb
9 0,015 420 201 275 23 27 142,43 Kb 15,11 Mb 15,24 Mb
10 0,009 230 169 78 18 21 83,18 Kb 18,18 Mb 18,26 Mb
11 0,013 167 167 29 15 13 71,89 Kb 8,75 Mb 8,82 Mb
12 0,009 235 230 40 26 26 102,09 Kb 12,47 Mb 12,57 Mb
13 0,009 164 162 30 17 24 63,65 Kb 12,26 Mb 12,32 Mb
14 0,022 364 348 89 35 31 170,72 Kb 16,04 Mb 16,21 Mb
15 0,011 203 201 79 28 29 79,74 Kb 3,83 Mb 3,91 Mb
16 0,335 1738 1718 916 41 32 661,26 Kb 38,36 Mb 39,01 Mb
17 0,046 393 381 216 30 22 143,88 Kb 10,64 Mb 10,78 Mb
18 0,008 147 132 44 21 14 52,70 Kb 5,70 Mb 5,75 Mb
19 0,010 205 188 66 19 28 87,14 Kb 6,92 Mb 7,01 Mb
20 0,008 264 253 75 17 22 690,58 Kb 12,72 Mb 13,39 Mb
21 0,028 266 256 70 23 28 199,42 Kb 7,71 Mb 7,90 Mb
22 0,013 197 192 76 25 32 94,42 Kb 2,66 Mb 2,75 Mb
23 0,250 1179 1176 628 15 19 444,74 Kb 27,07 Mb 27,50 Mb
24 0,069 330 324 109 39 35 124,46 Kb 16,89 Mb 17,01 Mb
25 0,025 173 167 46 27 16 71,80 Kb 3,80 Mb 3,87 Mb
26 0,008 125 113 30 16 16 65,33 Kb 2,68 Mb 2,75 Mb
27 0,005 77 76 22 14 16 38,28 Kb 1,91 Mb 1,95 Mb
28 0,020 157 149 56 32 31 67,01 Kb 12,51 Mb 12,57 Mb
29 0,005 98 95 21 12 35 45,00 Kb 3,46 Mb 3,50 Mb
30 0,002 53 49 13 8 16 22,91 Kb 4,66 Mb 4,68 Mb
31 0,017 271 265 187 28 27 99,33 Kb 6,24 Mb 6,34 Mb
Raport Dzienny - marzec 2018 (procentowo)
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 4,28% 4,44% 4,41% 7,21% 3,20% 4,26% 2,79% 2,81%
2 2,43% 2,44% 2,25% 8,60% 4,12% 2,25% 1,86% 1,87%
3 5,22% 5,40% 7,57% 6,51% 3,14% 4,15% 3,70% 3,71%
4 9,76% 10,11% 11,39% 4,65% 2,22% 8,44% 8,70% 8,69%
5 1,78% 1,83% 0,96% 2,79% 1,68% 1,71% 1,18% 1,18%
6 1,59% 1,61% 0,96% 2,91% 1,14% 1,45% 1,68% 1,68%
7 2,39% 2,46% 0,85% 2,44% 1,95% 2,32% 3,50% 3,48%
8 3,27% 3,34% 1,86% 3,84% 2,22% 3,33% 3,71% 3,70%
9 3,90% 1,96% 6,00% 2,67% 1,46% 2,83% 4,39% 4,37%
10 2,14% 1,65% 1,70% 2,09% 1,14% 1,66% 5,29% 5,24%
11 1,55% 1,63% 0,63% 1,74% 0,70% 1,43% 2,55% 2,53%
12 2,18% 2,24% 0,87% 3,02% 1,41% 2,03% 3,63% 3,60%
13 1,52% 1,58% 0,65% 1,98% 1,30% 1,27% 3,57% 3,53%
14 3,38% 3,39% 1,94% 4,07% 1,68% 3,40% 4,67% 4,65%
15 1,89% 1,96% 1,72% 3,26% 1,57% 1,59% 1,11% 1,12%
16 16,15% 16,75% 20,00% 4,77% 1,73% 13,16% 11,16% 11,19%
17 3,65% 3,71% 4,72% 3,49% 1,19% 2,86% 3,09% 3,09%
18 1,37% 1,29% 0,96% 2,44% 0,76% 1,05% 1,66% 1,65%
19 1,91% 1,83% 1,44% 2,21% 1,52% 1,73% 2,01% 2,01%
20 2,45% 2,47% 1,64% 1,98% 1,19% 13,74% 3,70% 3,84%
21 2,47% 2,50% 1,53% 2,67% 1,52% 3,97% 2,24% 2,27%
22 1,83% 1,87% 1,66% 2,91% 1,73% 1,88% 0,77% 0,79%
23 10,96% 11,47% 13,71% 1,74% 1,03% 8,85% 7,87% 7,89%
24 3,07% 3,16% 2,38% 4,53% 1,90% 2,48% 4,91% 4,88%
25 1,61% 1,63% 1,00% 3,14% 0,87% 1,43% 1,11% 1,11%
26 1,16% 1,10% 0,65% 1,86% 0,87% 1,30% 0,78% 0,79%
27 0,72% 0,74% 0,48% 1,63% 0,87% 0,76% 0,56% 0,56%
28 1,46% 1,45% 1,22% 3,72% 1,68% 1,33% 3,64% 3,61%
29 0,91% 0,93% 0,46% 1,40% 1,90% 0,90% 1,01% 1,00%
30 0,49% 0,48% 0,28% 0,93% 0,87% 0,46% 1,35% 1,34%
31 2,52% 2,58% 4,08% 3,26% 1,46% 1,98% 1,82% 1,82%