Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 2620027 95,43%
Code 206 - Częściowa zawartość 6465 0,24%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 52254 1,90%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 86 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 59918 2,18%
Code 400 - Błędne żądanie 128 0,00%
Code 403 - Zakazane 33 0,00%
Code 404 - Nie znaleziono 6269 0,23%
Code 405 - Nieuznawana metoda 376 0,01%
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 8 0,00%