Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 3387299 94,49%
Code 206 - Częściowa zawartość 7128 0,20%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 63543 1,77%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 52 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 118772 3,31%
Code 400 - Błędne żądanie 366 0,01%
Code 403 - Zakazane 7 0,00%
Code 404 - Nie znaleziono 7497 0,21%
Code 405 - Nieuznawana metoda 103 0,00%
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 3 0,00%