Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 2228008 95,42%
Code 206 - Częściowa zawartość 5632 0,24%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 48560 2,08%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 28 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 42103 1,80%
Code 400 - Błędne żądanie 341 0,01%
Code 403 - Zakazane 1 0,00%
Code 404 - Nie znaleziono 9941 0,43%
Code 405 - Nieuznawana metoda 284 0,01%