Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 3845 95,15%
Code 206 - Częściowa zawartość 1 0,02%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1 0,02%
Code 304 - Niezmodyfikowany 11 0,27%
Code 400 - Błędne żądanie 2 0,05%
Code 404 - Nie znaleziono 181 4,48%