Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 724 95,64%
Code 206 - Częściowa zawartość 1 0,13%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1 0,13%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 16 2,11%
Code 304 - Niezmodyfikowany 1 0,13%
Code 404 - Nie znaleziono 14 1,85%