Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 448 95,32%
Code 206 - Częściowa zawartość 4 0,85%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 10 2,13%
Code 404 - Nie znaleziono 8 1,70%