Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 887 97,15%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 7 0,77%
Code 400 - Błędne żądanie 2 0,22%
Code 404 - Nie znaleziono 17 1,86%