Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 1604 94,35%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1 0,06%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 3 0,18%
Code 400 - Błędne żądanie 2 0,12%
Code 403 - Zakazane 6 0,35%
Code 404 - Nie znaleziono 84 4,94%