Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 1078 93,33%
Code 206 - Częściowa zawartość 1 0,09%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 5 0,43%
Code 400 - Błędne żądanie 1 0,09%
Code 404 - Nie znaleziono 70 6,06%