Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 2627 93,72%
Code 206 - Częściowa zawartość 1 0,04%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 135 4,82%
Code 400 - Błędne żądanie 1 0,04%
Code 404 - Nie znaleziono 39 1,39%