Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 2893 94,02%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 121 3,93%
Code 400 - Błędne żądanie 1 0,03%
Code 404 - Nie znaleziono 62 2,01%