Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 2964 90,37%
Code 206 - Częściowa zawartość 2 0,06%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 282 8,60%
Code 304 - Niezmodyfikowany 7 0,21%
Code 400 - Błędne żądanie 4 0,12%
Code 404 - Nie znaleziono 21 0,64%