Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 4367 90,94%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 329 6,85%
Code 304 - Niezmodyfikowany 5 0,10%
Code 400 - Błędne żądanie 5 0,10%
Code 404 - Nie znaleziono 96 2,00%