Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 7907 81,93%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1516 15,71%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 4 0,04%
Code 304 - Niezmodyfikowany 68 0,70%
Code 400 - Błędne żądanie 5 0,05%
Code 404 - Nie znaleziono 151 1,56%