Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 6596 92,28%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 417 5,83%
Code 304 - Niezmodyfikowany 1 0,01%
Code 400 - Błędne żądanie 10 0,14%
Code 404 - Nie znaleziono 124 1,73%