Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 4947 98,10%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 35 0,69%
Code 400 - Błędne żądanie 5 0,10%
Code 404 - Nie znaleziono 56 1,11%