Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 12893 92,44%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 829 5,94%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 2 0,01%
Code 304 - Niezmodyfikowany 8 0,06%
Code 400 - Błędne żądanie 12 0,09%
Code 404 - Nie znaleziono 204 1,46%