Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 16572 92,96%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 997 5,59%
Code 304 - Niezmodyfikowany 6 0,03%
Code 400 - Błędne żądanie 12 0,07%
Code 404 - Nie znaleziono 240 1,35%